ANILAR,  GÖZLEM

Temize çekilmiş o gençlik duygulanmaları…m

Denizlerden / Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin. / Bilsen / Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-ı şama bakan/ Bu gözlerinle , bu hüznünle sen ne dilbersin/

İlk okumaların tesiri derindir kalıcıdır neredeyse bomboş olan hafızada olmadık Etkiler meydana getirir bilhassa Ölçülü bir ikili manzum sözlerin çocukluk belleğinde kolayca yer ettiğini bilirim. Yaşamanın, olayların az biraz farkında olduğum ve insanları şurasından burasından tanıdığım bir yaşta okuduğum şiirler , dinlediğim türküler dilime ve zihnimi kendilerine benzer düşünceler düşürmüşlerdir.. Şimdi Manalı tebessümler uyandırmıştı yukarıdaki dizeler.. Nedir beni bugünlere taşıyan . Sebebi neydi, şimdi düşünüyorum da , o günlerin deli rüzgârlarıydı hem toplumdaki hem ruhumdaki…

Boşa bağlanmamış bülbül gülüne/

Kar koysan köz olur aşkın külüne/

Şaştım kara bahtın tahammülüne/

Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir